Memberen vum KomitéPrésident
Fisch Ernest
Sekretariat

Sinner Martine

Caissier
Friedrich Jean-Paul
Memberen

Barthelmey-Sinner Lucie


Reiter Jean-Paul

Wagner-Fonck Tanja